Om Frostholms stamtavle

<< Forsiden
 

Slægten kan spores tilbage til Peder Jensen Frostholm, født 1646
Man kan vel formode hans far hed Jens, hans mor vides ingenting om.

Slægtnavnet Frostholm stammer fra 3 Frostholm-agre,
nemlig Vester Frostholm Fald, Mellem Frostholm Agre og Øster Frostholm, beliggende mellem Thisted-Hundborg-vejen og Sjørring Sø.

Stamtavlens tilblivelse må tilskrives Oscar Frostholm, Viborg, som i 1922 fandt frem til Peder Jensen Frostholm i kirkebøgerne og i Landsarkivet i Viborg.
Hans Jørgen Frostholm, Thisted, ajourførte i 1936 denne stamtavle.
Kai Frostholm, Kgs. Lyngby førte stamtavlen up to date i 1993.
Christian Yde Frostholm digitaliserede materialet.
Peter Yde Frostholm lægger her i 2012 udgaven fra 1993 på nettet i håb om at de nulevende familiemedlemmer vil bidrage med oplysninger om alle de sidenhen tilkomne i slægten.

Skulle der være kvikke hoveder iblandt som vil forske i vore aner og finder tidligere og bredere tilknytninger, er det naturligvis velkomment. Hvis vi kommer til Adam og Eva og alle Jensener, må vi nok overveje pladsproblemet.

Intentionen er i første række at registrere familiemedlemmerne, give dem et ord med på vejen, afbilde dem og skabe kontakten mellem de nulevende.

Derefter er historiske dokumenter og tidsbilleder af forskellig art, der kan belyse vore aners livsforhold og samtid, altid spændende at krydre fortællingen med. Breve, billeder, historier og selvportrætter er således kun at ønske, sålænge I ikke skriver om ferieturen.

Stamtavlen er lagt på Peters egen server, så ejerforholdet bliver i familien. Skulle nogen ønske at vise stamtræet i andre applikationer kan det sikkert ordnes.

God fornøjelig læsning, nu er det op til jer at udvide samlingen:
Skriv til Peter og få adgang til at redigere: peter@pyf.dk

Kærlig hilsen, Peter Yde Frostholm, Sydfyn, født 12. juni 1950

PS I udvikling af hjemmesiden her, har jeg taget udgangspunkt i Peder (1646) og hans direkte efterkommere. Stamtræet viser således kun de som kan føres direkte tilbage til Peder. I Anetavlen kan de indgiftes familieforhold dog alligevel følges etapevis.

 

Hvis der er fejl på hjemmesiden: skriv straks til Peter(1950) peter@pyf.dk