Kære Dan Jørgensen

30-01-2020

Hjælp os med at redde klimaet, hjælp os med at stoppe Baltic Pipe projektet, hjælp os med at standse gravemaskinerne der skal til at grave vores kære Fyn op fra Middelfart til Nyborg. I februar starter de arkæologiske undersøgelser i Middelfart, selvom Energinet endnu ikke har forhandlet erstatningskrav færdigt, man vil komme så langt som muligt inden folkestemningen rejser sig og stopper projektet.
I Bedsteforældrenes Klimaaktion Fyn planlægger vi en demonstration i Middelfart imod Baltic Pipe og for en bedre klimaløsning. Vi vil gerne invitere dig til at tale til Middelfarts borgere, som har valgt dig til folketinget. Vi vil også bede Middelfarts borgmester, som først frabad sig at Energinet graver, men siden fik vredet armen rundt og måtte sige ja. Derudover vil vi invitere Klimabevægelsens næstformand Thomas Meinert Larsen, som er klog på spørgsmålet.
Datoen for demonstrationen er ikke fastlagt endnu, men bliver sikkert en lørdag i februar. Vi er selvfølgelig villige til at indrette os efter hvornår du kan komme.

I Bedsteforældrenes Klimaaktion resonerer vi:
At vi kun kan nå Paris målene hvis vi lader olie, gas og kul blive i jorden. Det ved vi at du kan bakke op.om.

Energinets grundlag, at Baltic Pipe kan holde danske gaspriser nede, da gasefterspørgslen ellers er vigende, er en ide der skal fremme gasforbruget, hvor vi ellers er på vej til at afskaffe det.

Energinets eneste klimaide går på at Polen så ikke skal bruge så meget kul, men de har ikke ulejliget sig med at undersøge sagen med videnskabeligt baserede undersøgelser i Polen.

Energinet startede med at melde en pris ud på 12 milliarder, nu siger de 16 milliarder, inden de er færdige kan vi vel forvente 20 milliarder. De penge bruges langt bedre på vindmøller. Efter vores beregninger kan den danske del af udgiften dække 10 % af Danmarks behov for strøm.

Energinet forventer at projektet først er rentabelt efter 2053, hvor vi for længst gerne skal have afskaffet gasforbruget i Europa.

Alle fynske kommuner er imod nedgravning af en gasledning, og især lodsejerne, som skal finde sig i alt besværet og ødelæggelsen af naturværdierne. Når nu ingen vil have den gasledning og alle synes det er en dårlig ide, på nær Lars Christian Lilholt, så må det vel være muligt at omgøre beslutningen og bede Polen skaffe deres gas i nabolandet Tyskland, som jo får så rigeligt fra Rusland.

Vi håber på en positiv modtagelse af denne henvendelse, gerne med rettelse af vores eventuelle misforståelser, og håber at ministeren vil se lejligheden som oplagt til at genopbygge folkets tillid. Som vi trods alt stadig har og kun håber at kunne bibeholde.