Fra os til verden
Albertslund
Ritel 4
LINKDette er endnu en test
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Albertslund
Tets 3
Nu har vi fået en klimalov, hvor målsætningen om 70% reduktion af klimagasser højtideligt er skrevet ind. Det er godt, men det er først nu det for alvor går løs. Det er nu der skal forhandles handlingsplaner, der viser, at vi mener det for alvor.
Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte krise har udløst to parallelle bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæggende forandringer af måden, vi har indrettet økonomien og samfundet på.
I SOM GJALDT DET LIVET advarer Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver, beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som eneste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? ”Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer forfatteren.
Jørgen Steen Nielsen (f. 1952) er biolog, forfatter, tidligere chefredaktør og mangeårig miljøjournalist på Dagbladet Information, hvor han har dækket den økologiske krise i mere end 30 år. Vinder af Cavlingprisen i 2003.
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Albertslund
ttttttttt
ddvbbn
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Albertslund
Test af det sammme en gang tl
Nu har vi fået en klimalov, hvor målsætningen om 70% reduktion af klimagasser højtideligt er skrevet ind. Det er godt, men det er først nu det for alvor går løs. Det er nu der skal forhandles handlingsplaner, der viser, at vi mener det for alvor.
Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte krise har udløst to parallelle bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæggende forandringer af måden, vi har indrettet økonomien og samfundet på.
I SOM GJALDT DET LIVET advarer Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver, beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som eneste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? ”Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer forfatteren.
Jørgen Steen Nielsen (f. 1952) er biolog, forfatter, tidligere chefredaktør og mangeårig miljøjournalist på Dagbladet Information, hvor han har dækket den økologiske krise i mere end 30 år. Vinder af Cavlingprisen i 2003.
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Albertslund
Dette er endnu meget fin tekst
Nu har vi fået en klimalov, hvor målsætningen om 70% reduktion af klimagasser højtideligt er skrevet ind. Det er godt, men det er først nu det for alvor går løs. Det er nu der skal forhandles handlingsplaner, der viser, at vi mener det for alvor.
Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte krise har udløst to parallelle bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæggende forandringer af måden, vi har indrettet økonomien og samfundet på.
I SOM GJALDT DET LIVET advarer Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver, beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som eneste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? ”Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer forfatteren.
Jørgen Steen Nielsen (f. 1952) er biolog, forfatter, tidligere chefredaktør og mangeårig miljøjournalist på Dagbladet Information, hvor han har dækket den økologiske krise i mere end 30 år. Vinder af Cavlingprisen i 2003.
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Fyn
Fyn indlæg
Det er bare for at testeLINK
Peter Frostholm - Fyn - 15-2-2020

Albertslund
Test af indlæg på forkert underside
Her bør jeg vel ikke kunne lave indlæg - eller ???
Alex Larsen - Albertslund - 12-2-2020

Albertslund
Test af indlæg med billede
Dette er en test af at lægge et indlæg med billede op. MVH. Alex
Og det lykkedes, at uploade et nyt billede fra min PC.
Dette er så en redigering efterfølgende.
Alex Larsen - Albertslund - 12-2-2020

Fyn
test
LINKVi tester
Peter Frostholm - Fyn - 10-2-2020

Fyn
Borgerforslag om aflysning af Baltic Pipe
Med dette forslag vil vi bede regering og folketing genoverveje beslutningen om Gasledning fra Norge til Polen, med henblik på at aflyse aftalen med Polen. Forudsætningerne er ændret fra beslutningen blev taget 30-11-2018. Et nyt folketing har taget klimaproblemet alvorligt. Et stort flertal har taget principbeslutning om at nedbringe Danmarks CO2 udslip drastisk. Danmark har underskrevet Paris aftalen og forpligtet sig til at nedbringe brug af fossile brændsler. EU har taget principbeslutning om at nedbringe CO2 udslip drastisk. En fortsat satsning på olie, gas og kul vil være ødelæggende for mulighederne for at nå klimamålene. Der bør i stedet besluttes fra dansk side at stoppe udnyttelsen af oliefelterne i Nordsøen.
Baltic Pipe projektet er stadig i sin indledende fase og kan uden videre stoppes. Aftalen med Polen kan erstattes af et samarbejde om vindkraft, som allerede er indledt af Ørsted.
Energinet har fra start fået pålæg fra folketinget om at udvise størst mulig åbenhed og dialog med de berørte borgere, lodsejere og kommuner, men har hastet sagen igennem og tromlet enhver modstand ned med ufine kapitalistiske metoder. Energinets forundersøgelser er mangelfulde og forventet økonomi og anlægsperiode er meget usikre. Man påstår at der er klimagevinster ved at forsyne Polen med gas, men kan ikke påvise det. Man baserer økonomien i projektet på et stigende gasforbrug i Polen og en lavere pris i Danmark, hvilket er både tvivlsomt og uønsket.
Rørledningen kræver at der opgraves 630 ha landbrugsjord og natur, involverer 12 kommuner og berører tusindvis af lodsejere og borgere. Ved kompressorstationen på Østsjælland generes naboerne af larm. Gasledningen der lægges i havet vil have stor miljømæssig påvirkning, bla. er der stor bekymring for marsvinene i Lillebælt.
Underskriverne mener at beslutningen er et skridt i den forkerte retning for klimaopretningen, hvorfor der ikke er grund til at fortsætte med at smide penge efter projektet.

Forslagsstillerne: BKA, …….
Peter Frostholm - Fyn - 10-2-2020

København
København kalder
Første LINK
Peter Frostholm - København - 4-2-2020

Fyn
Baltic Pipe demonstration
På Fyn planlægger vi at demonstrere mod Baltic Pipes ankomst i Middelfart i februar.

Læs mere her: http://www.pyf.dk/home/baltic.asp
Peter Frostholm - Fyn - 3-2-2020

Kalender
KlimakoordinationSilkeborg
fredag 21-02-2020 - kl. 19.30
Sted:Lahnsgade 46 Odense
Test af nyt arrangent
tirsdag 25-02-2020 - 19:30
Sted:Morelgården
Klimalørdag
lørdag 07-03-2020 -
Sted:
Landsmøde i KlimabevægelsenKøbenhavn
tirsdag 10-03-2020 - kl. 10-16
Sted:København
Lokalgruppemøde FynFyn
fredag 13-03-2020 - kl 16-18.30
Sted:Alternativets lokaler Nørregade 71 Odense
Bæredygtig aftensmad og foredrag med Jens Hesselbjerg ChristensenAlbertslund
lørdag 14-03-2020 - 18
Sted:Byens Højskole Kongensgade 66,1.sal Odense
International klimastrejkeSilkeborg
søndag 15-03-2020 -
Sted:Svendborg
Hvordan vi undgår fossile brændstoffer for 150 kr.Silkeborg
søndag 15-03-2020 - kl. 16
Sted:Studensterhuset Odense
Forberedelse af KlimamarchSilkeborg
tirsdag 24-03-2020 - 13
Sted:Borgernes Hus/Odense; lokale 3.4
International skolestrejkeSilkeborg
mandag 30-03-2020 -
Sted:
Green Election Campaign OdenseAlbertslund
torsdag 02-04-2020 -
Sted:SDU i Vinterhaven
til 17-18:30
MedlemsmødeKøbenhavn
fredag 10-04-2020 - kl. 16-18:30
Sted:Borgernes Hus, ved Banegården
Bæredygtig aftensmad og foredrag med Mathias BartholomæussenKøbenhavn
lørdag 11-04-2020 - 18-21:30
Sted:Byens Højskole Kongensgade 66,1.sal Odense
Folkehøring om klimaet i ViborgFyn
torsdag 23-04-2020 - 19-21.15
Sted:Viborg Gymnasium & HF
Politisk debat om klima, miljø og grøn omstillingFyn
lørdag 25-04-2020 - 14-16
Sted:SDU Campustorvet
Odense Spiser KLimavenligt SammenFyn
lørdag 25-04-2020 - 18-20
Sted:Byens Højskole Kongensgade 66,1.sal Odense
GO Grønt Odense 2020Fyn
onsdag 29-04-2020 - 19
Sted:Byens Højskole Kongensgade 66,1.sal Odense
Hvad vil vi med DanmarkFyn
fredag 01-05-2020 - 19
Sted:Byens Højskole Kongensgade 66,1.sal Odense
Folkets Klimamarch OdenseFyn
søndag 24-05-2020 - 15-17:30
Sted:besked følger
til 24-05-2019
Folkets Klimamarch Kbh, Aarhus, Sønderborg, Aabenraa, Roskilde...Fyn
mandag 25-05-2020 - 13-16
Sted:se under opslagene
til 25-05-2019
DemokratifestivalAlbertslund
fredag 05-06-2020 -
Sted:Ollerup gymnastikhøjskole
Folkemødet BornholmFyn
lørdag 13-06-2020 -
Sted:Allinge
til 15-06-2019
Folkemøde om Fremtidens Klima i MiddelfartAlbertslund
søndag 30-08-2020 - 11-20
Sted:Rådhuset i Middelfart
til 30-08-2019
Miljøets Folkemøde 2019
tirsdag 08-09-2020 - 11-17
Sted:Stige Ø Odense
til 08-09-2019
Aktioner i forbindelse med klimatopmødetFyn
søndag 20-09-2020 - 10-19
Sted:endnu ukendt
til 27-09-2019
Foredrag og oplæg om klimaaktivismeÅrhus
onsdag 07-10-2020 - 14-16
Sted:Castberggård Højskole
til 07-10-2019
Foredrag og oplæg om klimaaktivismeÅlborg
fredag 06-11-2020 - 14-16
Sted:Seniorhøjskolen i Odense
til 06-11-2019
Nyborg FolkemødeSilkeborg
mandag 16-11-2020 - 11-17
Sted:Bastionen i Nyborg
til 16-11-2019

Om denne hjemmeside

Dette er en prototype af BKAs evt nye hjemmeside,
og altså kun et forslag som skal tjene til at visualisere ideen.

Tanken er at lave en fælles indgang for lokalafdelingerne,
hvor det nyeste fra alle lokalafdelinger vises,
og hvor den fælles bevægelse præsenterer ide og praksis.

Hver lokalafdeling har derudover sin egen side,
hvor alle nyheder vises og både kommende og afholdte arrangementer vises.
Lokalafdelingerne kan ligeledes præsentere sig uafhængigt.

Der er så tilknyttet et forum til hver afdeling,
hvor den interne snak kan foregå.

Hver lokalafdeling har sin medlemsliste. Aktive medlemmer kan logge ind, redigere og deltage i snakken i forum.

Linksene på prototypen virker ikke, pånær Fyn og Danmark. Det interne forum kræver adgangskode, spørg Kirsten.

Tanken er at hver lokalafdeling i Bedsteforældrenes Klimaaktion skal kunne henvende sig til omverden med artikler og reklame for egne aktioner. Alle aktive medlemmer skal nemt kunne skrive nyt.
Samtidig skal medlemmerne kunne samtale med hinanden i et forum opdelt efter emner. I medlemslisten kan vi finde de andre medlemmer i vores afdeling.
Den fælles indgang viser et samlet billede af en landsdækkende bevægelse, hvor de enkelte afdelingers nyheder og tiltag bliver præsenteret enkelt, f.eks. sidste 7 dages nyt og næste uges arrangementer.
På den enkelte afdelings side vises en komplet oversigt over artikler og tiltag både kommende og afholdte. Ved de afholdte arrangementer kan man som medlem lægge billeder ind og skrive kommentarer.
Man kan nemt oprette nye afdelinger, f.eks. Silkeborg eller tovholdersiden.

Der kan også knyttes andre funktioner til, såsom kommentarer.

Kommunkation

Bedsteforældrenes klimaaktion mangler et sted, hvor vi henviser kommende medlemmer og en undrende verden til, hvad vi er for nogle, hvad vi laver og mener og hvor vi kan træffes.

Internt mangler vi også et sted, som er vores eget, hvor vi kan tale sammen, vel at mærke et sted hvor alle har adgang, hvor vi ikke støtter de forbrugsfremmende reklamer og hvor medlemmernes data ikke bliver udnyttet.
På Facebook er halvdelen af medlemmerne afskåret fra debatten. Ved selv at købe domæne kan vi tilbyde alle medlemmer gratis adgang til debat og kommunikation.

Ved at lave et system hvor alle kan deltage skaber vi åbenhed og demokratiske tilstande som er svære at opnå på en hjemmeside som eks. klimabevaegelsen.dk, hvor kun få kan redigere og der ikke er plads til at automatisere visning og skabe et debatforum.

Systemet skal programmeres fra bunden og placeres på et nyt domæne,
f.eks. bedsteklima.dk Det kræver et webhotel der koster under 1000 kr årligt.

KH Peter Frostholm peter@pyf.dk


Tekniskt

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt Peter@pyf.dk

- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!