Her kommer links til undersider

Fra os til verden
Fornyet test af billede fra PC 2020 03 29 2
Igen med billede i fokus
Alex Larsen - Albertslund - 29-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 6
Tovholder for BKa i forhold til 350 KiD
Holder bestyrelsen orienteret om aktiviteter i BKa, særligt større projekter (fx fondsansøgninger). Aflægger beretning på landsmødet i september/oktober om BKa’s arbejde, inkl. opdatering på, hvordan temagruppen arbejder med foreningens politiske mærkesager.

Tovholdere i BKa, en fra hver lokalafdeling
Kan udtale sig på vegne af BKa.
Tovholderne skiftes til at være tovholder/mødeleder på tovholdermøderne (udsende dagsorden, div.praktisk vedr. sted og forplejning) og referent. Dagsorden kan skrives i fællesskab i et procesdokument, som alle kan tilg
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 5
Test med endnu mere reduceret billede
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 4
Nu med billede i reduceret størrelse
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 3
Tovholder for BKa i forhold til 350 KiD
Holder bestyrelsen orienteret om aktiviteter i BKa, særligt større projekter (fx fondsansøgninger). Aflægger beretning på landsmødet i september/oktober om BKa’s arbejde, inkl. opdatering på, hvordan temagruppen arbejder med foreningens politiske mærkesager.

Tovholdere i BKa, en fra hver lokalafdeling
Kan udtale sig på vegne af BKa.
Tovholderne skiftes til at være tovholder/mødeleder på tovholdermøderne (udsende dagsorden, div.praktisk vedr. sted og forplejning) og referent. Dagsorden kan skrives i fællesskab i et procesdokument, som alle kan tilg
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 2
TEST TEST TEST
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27
Hvad får man som lokalgruppe?
• Mulighed for at være med i en større sammenhæng, både nationalt (fx som medstiller af forslag fra flere NGO’er), og internationalt via initiativer, som ”moder-foreningen”, 350 KiD deltager i.
• Informationer om aktioner og initiativer, den politiske udvikling mm. fra et stort netværk: 92-gruppen og netværk, som vi er med i via vores arbejde på FB.
• Fælles kontaktpersoner til vigtige samarbejdspartnere for hele BKa: Folkets Klimamarch, Rådet for Bæredygtig trafik, Bevar Jordforbindelsen og lign.
• Omtale af arrangementer på FB (-side og -gr.) og i nyhedsb
Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020  
Test af indlæg med billede fra kollektion 2020 03 24 A
Gentest af valg af billede mhp at vurdere funktionalitet ved valg af billede
Alex Larsen - Albertslund - 24-3-2020  
Test af indlæg med billede fra kollektion 2020 03 19
Vi vil
• informere om de menneskeskabte klimaforandringer og om løsninger og muligheder, der giver håb.
• synliggøre de klimavalg, som vi allerede går og gør i hverdagen. Nu må vi tale højt om det, for klimakrisen klarer vi kun i fællesskab.
• påvirke til adfærds- og holdningsændring.
• arbejde partipolitisk neutralt og markere os i forbindelse med lokale og nationale klimasager og politiske valg.
• lægge pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik.
Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020  
Test af indlæg med billede 2020 03 19
I Bedsteforældrenes Klimaaktion vil vi sikre vore efterkommeres fremtid. Klimaforskerne siger, at det haster.
Vi skal nå at bremse den globale temperaturstigning ved 1½° for at undgå farlige vippepunkter og domino¬virkninger, som løber løbsk. Ellers risikerer vi et kaos i verden, som ingen bedstefar og -mor tør tænke på. Men ekstremvejret er her allerede. Det mærkede vi for alvor, også her i landet, da vej¬ret gik i stå i regn i sommeren ’17 og i månedlang hedebølge i fjor.
Vi er ved at løbe tør for tid, og jo længere vi venter med at gøre noget alvorligt ved det, jo voldsommere bliver opbre
Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020  
Test af indlæg uden billede 2020 03 19
I Bedsteforældrenes Klimaaktion vil vi sikre vore efterkommeres fremtid. Klimaforskerne siger, at det haster.
Vi skal nå at bremse den globale temperaturstigning ved 1½° for at undgå farlige vippepunkter og domino¬virkninger, som løber løbsk. Ellers risikerer vi et kaos i verden, som ingen bedstefar og -mor tør tænke på. Men ekstremvejret er her allerede. Det mærkede vi for alvor, også her i landet, da vej¬ret gik i stå i regn i sommeren ’17 og i månedlang hedebølge i fjor.
Vi er ved at løbe tør for tid, og jo længere vi venter med at gøre noget alvorligt ved det, jo voldsommere bliver opbre
Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020  
Tets 3
Nu har vi fået en klimalov, hvor målsætningen om 70% reduktion af klimagasser højtideligt er skrevet ind. Det er godt, men det er først nu det for alvor går løs. Det er nu der skal forhandles handlingsplaner, der viser, at vi mener det for alvor.
Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte krise har udløst to parallelle bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæ
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020  
Dette er endnu meget fin tekst
Nu har vi fået en klimalov, hvor målsætningen om 70% reduktion af klimagasser højtideligt er skrevet ind. Det er godt, men det er først nu det for alvor går løs. Det er nu der skal forhandles handlingsplaner, der viser, at vi mener det for alvor.
Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte krise har udløst to parallelle bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om
Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020  
Kalender

Tidligere opslag

Test af kalederopslag med billede 
onsdag 01-04-2020 - 19:30
Sted:Galgebakkens fælleshus
24-03-2020 Test af langt kalenderopslag 
mandag 30-03-2020 - 19:30
Sted:Rådhuset
Dtte er en Test af arrangementer 
mandag 30-03-2020 - 10:30
Sted:I fælleshuset
Dtte er en Test 2 af arrangementer - nu uden billede 
fredag 20-03-2020 - 19:30
Sted:Rådhuset

 

Alle Artikler
Fornyet test af billede fra PC 2020 03 29 2Alex Larsen - Albertslund - 29-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 6Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 5Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 4Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 3Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27 2Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af nyt indlæg med billede 2020 03 27Alex Larsen - Albertslund - 27-3-2020
Test af indlæg med billede fra kollektion 2020 03 24 AAlex Larsen - Albertslund - 24-3-2020
Test af indlæg med billede fra kollektion 2020 03 19Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020
Test af indlæg med billede 2020 03 19Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020
Test af indlæg uden billede 2020 03 19Alex Larsen - Albertslund - 19-3-2020
Tets 3Alex Larsen - Albertslund - 18-2-2020
Dette er endnu meget fin tekstAlex Larsen - Albertslund - 18-2-2020

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt Peter@pyf.dk

- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!