Jens Jensen Frostholm

Jens Jensen Frostholm
født: 03-04-1770
død: 1855

Far: Jens Jensen Frostholm
Mor: Maren Hansdatter

Samlever:
Maren Nielsdatter
fra: 1797

Børn:
Niels Jensen Frostholm (1810)


Han var oprindelig Snedker i Stagstrup Sogn, men i 1797 købte han af Ølands Gods den Jord, som Faderen havde i Fæste under Godset. Den 9.Maj 1797 blev han gift i Stagstrup med Maren Nielsdatter. Forloverne ved Brylluppet var Brudens Fader, Niels Jacobsen, og Brudgommens Fader, begge af Stagstrup. Jens Jensen Frostholm døde som Enkemand og Aftægtsmand i Harring den 18. November 1855, omtrent 86 Aar gammel.
 

email:

<< Forsiden Anetavle